Menu Close

Com ho Fem?

Per començar, t’oferim una primera sessió informativa gratuita.
Escoltem quina és la demanda de cada persona, infant i familia per orientar el servei i professional que més s’escau a cada cas.

Segons la demanda principal exposada per cada persona que atenem, fem una avaluació específica de la disciplina i el professional que més pot orientar el cas.
Si és necessari, es realitzarà una orientació diagnòstica.
Finalment, ens reunim amb vosaltres per exposar els resultats obtinguts i crear els objectius a aconseguir durant el període d’intervenció

El professional implicat, us acompanyarà en el procés terapèutic per tal que s’aconsegueixin els objectius plantejats. En el cas dels infants, donem acompayament tant als petits com a les families i a l’entorn escolar.
També ens coordinem amb l’equip terapèutic extern que pugui ser partícep del votre cas (metge de família, neuropediatra, CSMIJ, CDIAP…). Per nosaltres, el treball coordinat és fonamental per obetnir uns bons resultats.
El número de sessions recomanades, depèn de cada cas: del ritme de cada persona i de cada context i situació. La regularitat, permet arribar abans a les nostres metes, i el nostre compromís, és acompanyar-vos en el camí a l’adquisició de les metes plantejades.