Menu Close

Fisioterapia Neurologica

Fisioteràpia Infantil

Què és la fisioteràpia infantil?

La fisioteràpia és una especialitat que es centra en la intervenció, per una banda preventiva, contribuint a afavorir el desenvolupament dels nadons, assentant les bases neurològiques i motrores, que seran en el seu futur, indispensables per tal d’adquirir les habilitats bàsiques. 

Per altra banda, el seu principal objectiu és la millora de la mobilitat, l’equilibri i l’adquisició dels patrons de moviment funcional, intervenint quan existeix un diagnòstic específic. 

 

A quins nens i nenes pot beneficiar?

  • Paràlisis Cerebral Infantil (PCI)
  • Trastorns de la coordinació
  • Hemiparèsies, tetraparèsies
  • Síndromes genètics com Síndrome de Rett, Síndrome de Down...
  • Nadons amb retràs psicomotriu
  • Trastorns respiratoris, bronquitits, pneumònia...

Quins models de treball utilitzem?

  • Neurodesenvolupament (Concepte Bobath)
  • Fisioteràpia Respiratòria
  • Traumatologia
  • Atenció precoç