Menu Close

Logopèdia

Què és la logopèdia?

La logopèdia és la disciplina que s’encarrega de diagnosticar, avaluar i rehabilitar tots aquells aspectes que tenen a veure amb la comunicació humana.

L’objectiu de la logopèdia és doncs, fer que tots aquells aspectes que es troben en relació amb la comunicació: la parla, l’articulació, el llenguatge tant oral com escrit puguin realizar-se amb la máxima funcionalitat posible. Per tant, sempre que alguns aspectes d’aprenentatge en aquesta àrea hagin de ser reforçats, será convenient la intervenció d’un logopeda.

També és la disciplina que s’encarrega de tractar problemes a l’hora d’empassar aliments, és a dir, la disfàgia, que caldrà que sigui valorada i tractada per un logopeda.

A quins nens i nenes pot beneficiar?

 • Infants amb disfàgia
 • Trastorns d’aprenentatge: dislèxia, TDA(H)…
 • Trastorns de la parla i llenguatge: disàrtria, dislalia, retràs de llenguatge, Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)…
 • Trastorns d’Espactre Autista (TEA)
 • Dificultats d’audició
 • Disfèmia
 • Nens que necessitin implementar sistemes de comunicació augmentativa i alternativa (PECS, suports tecnològics específics…)

Quins models de treball utilitzem?

 • Atenció precoç
 • Sistemes de Comunicació Augmentativa i Alternativa de la comunicación (SAAC)
 • Concepte Bobath
 • PECS