Menu Close

Què ens defineix?

Què volem?

Oferir un servei d’avaluació, rehabilitació i acompanyament al desenvolupament de la infància de qualitat, en un ambient proper i professional.

Donar atenció especialitzada i d’alta qualificació a les necessitats específiques i úniques de cada usuari, sota el marc de la coordinació interprofessional.
Promoure el rol del terapeuta ocupacional, i l’abordatge d’integració sensorial, com a professional indispensable en la intervenció en el marc de la infància.

Oferir formació a famílies i professionals amb la màxima Excel·lència, professionalitat, avaluació específica i de qualitat, investigació, innovació, formació contínua, familiaritat, sinceritat, empatia, il·lusió, humanitat.

Ser un centre de referència tant per famílies, com per usuaris i d’altres professionals del sector, pel nivell de professionalitat i la innovació terapèutica on es pugui rebre servei de diferents disciplines fonamentals en l’àmbit de la salut i dins del mateix equip, que treballarà de forma coordinada i buscant el millor tipus de intervenció per a cada usuari i família.