Menu Close

Neurohub és un espai de rehabilitació general i desenvolupament infantil, que treballa al costat de les persones, de forma professional i propera. Ofereix un servei integral basat en el treball de l’equip interdisciplinar que el conforma i la coordinació amb l’entorn dels nostres usuaris.
Sota el concepte d’atenció integral, es pretén treballar cada aspecte de la persona, entenent-lo com a part del conjunt, que construeix la individualitat de cadascuna de les persones ateses a Neurohub i per aquest motiu, és tan important per nosaltres contar amb un quip de professionals de diferents disciplines, que pugui treballar de forma coordinada donant la millor respota a les necessitats dels nens, adults i famílies que atenem.
Som experts en teràpia ocupacional pediàtrica, en l’enfoc d’integració sensorial i en general, en tots els processos de rehabilitació neurològica. Disposem d’equip especialitzat en neurodesenvolupament infantil.