Menu Close

Què fem?

A Neurohub tenim diferents programes i estratègies en funció de les necessitats i els principals aspectes a considerar en cada cas.  

Teràpies setmanals

La regularitat setmanal permet avançar en els objectius. Es poden fer d’una a dues sessions setmanals d’una àrea o varies.

Les sessions duren 50 minuts de mitja i segons la necessitat, podran ser individuals o grupals, a criteri de la terapeuta, usuari i família.

En el cas de que més d’un professional intervingui a la vegada, és molt important per nosaltres que es faci de forma coordinada, treballant tots els aspectes en el seu conjunt i donant resposta en globalitat a les vostres necessitats.  

Teràpies intensives

Durant períodes no lectius es poden establir un número de sessions setmanals diàries de durada d’entre 1 i 3 hores. 

Això permet reforçar el procés maduratiu en el cas dels nens, especialment d’aquells que no fan teràpia la resta del curs. 

En les fases més agudes de malalties que afecten al Sistema Nerviós Central (SNC), els primers mesos són de vital importància, ja que el cervell ha de reestructurar-se de nou per recuperar les funcions que han estat afectades. 

Això es fa mitjançant un mecanisme anomenat neuroplasticitat. Aquesta neuroplasticitat és de major intensitat en aquests períodes crítics dels primers mesos. La teràpia intensiva contribueix a incrementar el ritme i la consecució dels primers objectius.