Menu Close

Teràpia Ocupacional

Què és la teràpia ocupacional?

La teràpia ocupacional és una disciplina de la l’àmbit de la salut, que intervé per tal d’aconseguir el màxim nivell d’ autonomia de les persones. Amb infants, les sessions giren entorn de la motivació del nen i del joc. Pretén desenvolupar les capacitats i habilitats corresponents a la seva edat cronològica, en les àrees de motricitat, regulació del comportament, comunicació i afavorir l’aprenentatge, entre d’altres. 

Tot això, amb l’objectiu de crear les bases dels pre-requisits necessaris per dur a terme les ocupacions principals dels infants. 

Quines són les principals ocupacions dels infants?

En teràpia ocupacional, es considera que les principals ocupacions dels infants són les del joc, l’aprenentatge acadèmic i l’autonomia en les activitats bàsiques de la vida diària (bany, alimentació,motricitat fina i gruixuda, lecto-escriptura, relacions socials…). Per aquest motiu, mitjançant l’ús de diferents marcs de treball i tècniques, ens centrem en que els nens adquireixin totes aquelles capacitats necessàries, per tal de fer front al dia a dia i les demandes de l’entorn. Especialment, en aquells infants que tenen dificultats per fer-ho, ja sigui per un retràs en el desenvolupament, per dificultats en el seu processament sensorial o bé perquè tenen un diagnòstic específic. 

 

Quins models de treball utilitzem?